Par mums

Biedrībā  darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 167 organizācijas un arī papildus vairāk kā 7130 biedrus – fiziskas personas.

Biedrība ir Eiropas Sieviešu lobija (European Women's Lobby) pilntiesīgs biedrs.

Biedrība ir Annas Lindes fonda tīkla vadošās organizācija.

Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas sieviešu organizācijas vienotā sadarbības tīklā, lai sekmētu sieviešu tiesību un interešu aizsardzību.