Sieviešu iesaiste savā interešu aizstāvībā
Projekta mērķis - veicināt sieviešu izpratni par savu interešu aizstāvību un aktivizēt sieviešu interešu aizstāvības pilsoniskās sabiedrības organizācijas

Projekts “Sieviešu iesaiste savā interešu aizstāvībā” 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls ar Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācību studiju centra un Islandes sieviešu atbalsta organizācijas “Sieviešu konsultācijas” (The Women’s Counseling) atbalstu uzsācis projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ieviešanu.
Projekta norises laiks: 02.11.2020. – 28.02.2023.
Projekta izmaksas ir 123 068.75 eiro, no tā Aktīvo iedzīvotāju fonda līdzfinansējums ir 
94 443.75 eiro.
Kontaktpersona: Inete Ielīte

 

Projekta mērķis: veicināt sieviešu izpratni par savu interešu aizstāvību un aktivizēt sieviešu interešu aizstāvības pilsoniskās sabiedrības organizācijas.


Projekta aktivitātes:

1.      Sieviešu interešu aizstāvības organizāciju mobilizēšana

2.      NVO iesaiste dzimumu līdztiesības politikas analīzē

3.      Jaunu sieviešu iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs dzimumu līdztiesības nodrošināšanai

4.      Atbalsts neorganizēto, mazaizsargāto sieviešu grupu iesaistei pilsoniskajās aktivitātēs

5.      Sieviešu organizāciju pasākumi iedzīvotāju iesaistei dzimumu līdztiesības ieviešanai

6.      Mentoru kustības attīstība "Eiropas Veiksmīgo sieviešu akadēmijai"

7.      Sieviešu ieguldījuma brīvprātīgo iesaistē pilsoniskajās iniciatīvās popularizēšana

8.      Sieviešu interešu pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalība vietējos, nacionālajos un Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesos

9.      Atklāto tiešsaistes kursu par dzimumu līdztiesību un mentoringu izstrāde un ieviešana


Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla kapacitātes stiprināšanas aktivitātes:

1.      Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla tēla veidošana

2.      Apmaiņas vizīte Islandē

3.      Dalība starptautiskos sieviešu organizāciju tīklos

4.      Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla darbība

5.      Kontaktbirža sieviešu tiesību aizsardzībai


Projekta ieguldījums un sasniedzamie rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā pieaudzis tādu iedzīvotāju skaits, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskajās aktivitātēs kā arī tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus. Projekta rezultātā palielinājies ietekmēto likumu un politikas virzienu skaits - atbalstītas līdzdalības aktivitātes politikas dokumentu izstrādē. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Projektu ”Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.